Mechanisatie


Veel machines die in de groenteteelt gebruikt werden, worden nu nog gebruikt en geleidelijk is er de afgelopen jaren geïnvesteerd in moderne machines die de arbeid verlichten, de kwaliteit van de vaste planten verbetert en het rendement verder verhoogt. Doordat er bij de overstap gekozen is voor het kweken van een breed sortiment zijn de machines daarop afgestemd. Zo is er de plantwagen waarmee twee personen op een comfortabele manier van het vroege koude voorjaar tot aan de warme zomer de planten kunnen planten en de wagen wordt na de plantperiode gebruikt bij het wieden.

Onkruidbestrijding vraagt gedurende de teelt veel aandacht, door voor de teelt met onkruidvrij land te beginnen wordt er al veel gewonnen en gedurende de groei van de planten wordt er vooral mechanisch onkruid bestreden. Dit doen we door een werktuigendrager waar mee geschoffeld en gewied kan worden. 

Daarnaast wordt er ook veel handmatig onkruid verwijderd.