Afspraken maken én nakomen

Het leveren van de planten en de afspraken daarom heen (zoals aantallen, leverdatum, grote van de plant, soort verpakking enzovoorts)  is voor het bedrijf heel belangrijk. Goede afspraken en deze uiteraard ook altijd daadwerkelijk nakomen is een sterk punt van het bedrijf. De samenwerking met bemiddelingsbureaus, Compass Plants BV in het bijzonder,  zorgt er voor dat het aanbod breed bekend is.