Een stukje geschiedenis

Sinds 1997 is het bedrijf van Leo en Arnold van Berkel een vasteplantenkwekerij waar landplanten gekweekt worden. Voor die tijd was het een vollegrond groentekwekerij. Het rendement van de groentekwekerij was in de jaren ’90 dusdanig laag dat er besloten werd om te schakelen naar een product dat in de Bollenstreek meer geteeld wordt. De teelttechnische kennis, opgedaan met het telen van groenten in de vollegrond is gebruikt om vaste planten te gaan telen, een keuze waar nu met tevredenheid op terug gekeken wordt.